Mushuk Muyu Basico – capitulo 5 – Mishki shimi rimay

Mushuk Muyu Basico - capitulo 5 - Mishki shimi rimay, shikanyarikuna - Cortesía y despedidas